Biografija

Đerđ Verebeš (1965, Senta, Jugoslavija)

Đerđ Verebeš rodio se1965. u Senti (Vojvodina). Nakon završetka Srednje hemijske škole od 1985. studirao je na grafičkom smeru Mađarske Likovne akademije, diplomirao je 1989, i do 1992. na istoj akademiji završio je viši stepen. Njegovi profesori bili su: Karolj Ralser (Raszler Károly) Imre Kočiš (Kocsis Imre). Od 1988. bavi se  slikarstvom. Radi ilustracije za knjige, pozorišne scenografije i dizajn enterijera. Od 1990. kao suosnivač, pijanista, kompozitor član je nekoliko džez i wold music sastava, i komponuje muziku za pozorište. Između 1997-2003 brukovodi studio za reklamnu grafiku, a između 1998-2002  je umetnički rukovodilac Lurdy Galerije. Od 2002. živi u umentičkoj koloniji u Solnoku, gde od 2003. postaje rukovodilac. U periodu 2007-2011 radi kao profesor u Srednjoj školi za likovnu i primenjenu umetnost. Pored bavljenja slikarstvom redovno objavljuje. Od 2010. član je Saveta za pomoć talentima županije Jas-Kiskun-Solnok. Od 2011. član je Kulturnog društva Stara umentička kolonija, Sentandreja. Redovno učestvuje na umentičkim kolonijama u zemlji i inostranstvu. Idejni tvorac je i suosnivač Likovnog društva u Solnoku. 2013. izabran je za člana kuratorijuma Fondacije „Dan mađarskog slikartva”.

 

 Pojedinačne izložbe:

 

1986      Dom kulture, Kanjiža, Jugoslavija

1986      No1. Galerija, Senta, Jugoslavija

1988      Dom kulture, Senta, Jugoslavija

1989      Dom kulture, Senta, Jugoslavija

1990      Galerija Gracija, Sarajevo, Jugoslavija

1991      Kulturni centar „Kossuth Művelődési Központ”, Sentandreja

1992      FRAGMENTI IZ DNEVNIKA K.J. (na osnovu pozorišnog komada  Ernea Verbeša: Pesma iz kuće mrtve žene ) –Mađarska likovna akademija, Sala Barcsay, Budimpešta

1993      Gradski muzej, Senta, Jugoslavija

1998      BESKORISNI BOGOVI- Gradska biblioteka, Senta, Jugoslavija

1999      Lurdy Galerija, Budimpešta (sa Tamašom Granicem i Elekom Kerekešom)

2001      Galerija Hozam, Solnok

2003      USNULI TITANI- Umetnička galerija, Solnok

2003      USNULI TITANI – Gradski muzej, Senta

2004      Mađarsko nacionalno pozorište, Budimpešta

2004      MUDRÁ- Cairo Press Centre, Kairo, Egipat (sa Tamašom Granicem

2005      MUDRÁ- Galerija umetničke kolonije, Solnok

2006      Galerija županijske galerije Ferenc Verseghy, Solnok

2006      Galerija TISZApART Mozi, Solnok (sa Tamašom Granicem)/ U koprodukciji sa Danom mađarskog slikarstva

2006      BEFELÉ – Galerija Žokavar, Budimpešta

2006      Galerija Artitude Galéria, West End-Hilton, Budapest (sa Tamašom Granicem)

2007      SAN TITANA- Kult. centar Aba-Novák, Solnok

2007      Gradska galerija, Mezetur

2007      Galerija 1-3, Njiređhaza (sa Gabor Beno Poganj)

2007      Muzej Satmari, Mátészalka (sa Gabor Beno Poganj)

2007      Hamza Múzeum, Jasberenj / U koprodukciji sa Danom mađarskog slikarstva

U koprodukciji sa Danom mađarskog slikarstva

2008      Muzej Blaskovich, Tapiosele

2008      Galerija Pannonia, Sopron

2008      Galeija Templom, Eger

2008      HALA TITANA – Dan mađarskog slikarstva/ Kopasigat, Budimpešta

2008      Gradski Muzej, Senta (Srbija)

2009      Galerija Solnok, Solnok

2009      Galerija Dobo Tihamer, Kanjiža (Srbija) sa Andreas Kuhnlein-om

2010      Kulturni dom Žaka

2010      Muzej Pesteržebet, Galerija Gal Imre, Budapešt, sa Eleonorom Pasqualetti

2011      Gradska galerija, Tisafeldvar

2011      Gradska galerija, Bačka Topola (Srbija)

2012      Pozorište Pajta i Galerija, Visak

2012      La Neuville en Hez, Francuska, (sa Pascal Leeman i Sophie Verger)

2013      Galerija Endre Horvath, Balasađarmat

2013      Galerija Stefania Galéria, Budimpešta

2013      Dom kulture Laslo Bod, Berekfurdo (sa Atlas Gaborom)

2014      Hala Titana, Kult. centar Aba-Novák Agóra, Solnok

2015      Knjiga Manu, Bioskop Lehel, Jasberenj

2015      U vrtlogu svetla, San Marco Galerija, Kulturni centar Obuda, Budimpešta

2016      Knjiga Manu, Muezjska zborka Kul. centra Grof Đerđ I. Festetić, Heviz

2016      Dirnut, Galerija Koka, Budimpešta

2016      Stubovi tela, Salon Semmelweis, Budimpešta

2016      Atelje Mihalj Borbaš, Baja

 

 

Grupe izložbe:

 

1988      Venezuela, Caracas; MKF Grafička izložba

1988      Mađarska likovna akademija, Sala Barcsay, Budimpešta ( 6 umetnika )

1989      Studentska Galerija, Beograd, Međunarodni susret likovnih akademija

1989      Izložba Umentičke kolonije iz Sente, Gradski muzej, Senta

1990      Tata, Kulturni centar ( 6 umetnika )

1990      Izložba Umentičke kolonije iz Sente, Gradski muzej, Senta

1990      Ernst Muzej, Budimpešta / Studio 90

1990      Galerie Donguy, Pariz, Francuska ( B.A.B. grupa )

1990      Galerie Feaoburg Poisoniére, Pariz, Francuska ( B.A.B. grupa )

1991      Galerie Hannelore Greve Hamburg, Nemačka / 6 umetnika

1992      Mađarska likovna akademija, Sala Barcsay, Budimpešta

1992      Ernst Muzej, Budimpešta / Studio 92

1993      Gradski muzej, Bečej, Jugoslavija /izložba Umetničke kolonije Bečej

1993      Gradski muzej, Senta, Jugoslavija / izložba Umetničke kolonije Senta

1994      Gradski muzej, Topola, Jugoslavija/ Umetnička kolonija Topola

1996      Kuća danske kulture, Kečkemet / Kečkemet

1996      Svetski susret mađarskih likovnih umetnika, Budimpešta, Kuća mađarske kulture

1997      Prolećna izložba u Kečkemetu

1997      Svečana izložba povodom 300 godišnjice Senta/ Gradski muzej, Senta, Jugoslavija/

1997      Likovni susreti, Subotica, Jugoslavija

1998      Gradski muzej, Bečej, Jugoslavija

1998      Galerija Bagoly u., Kečkemet ( 4 umetnika )

1999      Galerija Lurdy, Budimpešta ( 7 umetnika)

1999      Izložba umetničke kolonije 9+1, Stara moravica, Jugoslavija

2000      Galerija Guttmann, Budimpešta ( 5 umetnika )

2000      III tematska putujuča izložba Mađarskog kulturnog društva u Jugoslaviji, Subotica, Bačka Topola, Senta, Nopvi Sad, Bečej, Hodmezovasarhelj

2001      IZAZOVI NOVIH MILENIJUMA – IV tematska putujuća izložba Mađarskog kulturnog društva u Jugoslaviji, Subotica, Bačka Topola, Senta, Novi Sad, Bečej;

2002     Izložba Umetničke kolonije 9+1 , Stara Moravica, Jugoslavija

2003      TOČAK- XIII Art Camp izložba Međ. likovnog simpozijuma, Galerija u um. koloniji, Solnok

2003      Gargilesse, Francuska ( 6 umetnika iu Um. kolonije iz Solnoka)

2003     Crkva galerija, Eger / Izbor iz dela Um. kolonije iz Solnoka koja slavi 101 godinu postojanja

2003      Svečana sala gradskog suda, Jasberenj / Izbor iz dela Um. kolonije iz Solnoka koja slavi 101 godinu postojanja

2004                      JEDAN I PO – Galerija u um. koloniji, Solnok

2004      Svečana izložba umetnika povodom ulaska u EU / Svečana dvorana gradske kuće u Solnoku

2004      VREME PRAZNIKA– Božićna izložba, Galerija u um. koloniji, Solnok

2005      GIGANTIK – Galerija u um. koloniji, Solnok / Zoltan Katona, Tibor Palko, Đerđ Verebeš /

2005      Spomen muzej Vidovszky Béla, Gyomaendrod Izbor iz dela iz Um. kolonije iz Solnoka – savremeni stvaraoci

2005      Kulturni dom Borostyán, Solnok / izloćba 5 umetnika iz Vojvodine

2005      XI. LIKOVNI TIRJENALE U SOLNOKU- Gradska galerija, Solnok

2006      DIKTIRANJE – Izložba Međ. Likovnog simpozijuma XVI Art Camp

TISZApART Bisokop galerija, Solnok

2006      SLOBODA ŽRTVE (svečana izložba za uspomenu na revoluciju iz 1956.) Umetnička kolonija Solnok, Galerija KERT

2006      SILVER QUADRANGLE – Slikarski trijenale Karpati-Euro regija, Poljska, Rumunija, Mašarska, Slovačka, Ukrajina

2007      5 GODINA – Muzej Damjanich János Solnok / Kolekcija savremenih dela Um. kolonije iz Solnoka

2007      IZVOR – Izložba Međ. Likovnog simpozijuma XVII Art Camp, Galerija Aba-Novák, Solnok

2007      Umetničke kolonije u Mađarskoj, Mlin umetnosti, Sentandreja

2007      PERFOROMANCE, Gradski muzej Senta

2007      EROTIKA – Galerija 1-3, Njiređhaza

2007      VREME ANĐELA – Galerija Pannonia, Sopron ( 4 umetnika )

2007      Omladinski dom, Bekesčaba/ izložba Grupe KERT

2007      Galerija 1-3, Njiređhaza / izložba Grupe KERT

2008      IZVOR FORRÁS – Izložba Međ. Likovnog simpozijuma XVII Art Camp, MAMÜ Galéria, Budimpešta

2008      Bank Center, Budimpešta ( 4 umetnika )

2008      IZBOR VAM – VAM Design Center, Budimpešta

2008      Umetnička kolonija 2008, UK Solnok, Galerija KERT

2008      Seoska kuća, Tiszasulj / Izbor iz dela Um. kolonije iz Solnoka

2008      AKTuális – 9+1  UK u Staroj Moravici, Srbija

2008      Gradska Galerija, Meztur / Izložba umetničke kolonije Mezotour

2008      6DE KUNSTTRIENNALE VAN TERVUREN – Furament 2008, Tervuren, Belgium

2008      PLAVO-ZELENO – Izložba Međ. Likovnog simpozijuma XVIII Art Camp,J asberenj, Solnok

2008      Grafička izložba Fondacije T-Art, Galerija Solnok, Solnok

2009      Umetnička kolonija 2009, Galerija UK iz Solnoka

2009      JÁSSZENT, Izložba Međ. Likovnog simpozijuma XVIII Art Camp, Jasberenj

2009      Svečana izložba, Galerija UK u Solnoku

2010      41. Prolećna izložba, Galerija Gal Imre, Muzeja u Pesteržebetu, Budimpešta

2010      Umetnička kolonija Solnok, 2010. Galerija KERT

2010      Likovni bijenale IV. Articum Solnok, Galerija Aba-Novák, Solnok

2011      Umetnička kolonija 2011, Galéria, Sekešfehervar

2011      Izložba povodom 30 godina posotjanja UK u Mezoturu, Kuća mašarskih stvaralaca, Budimpešta

2011      Izložba povodom 30 godina posotjanja UK u Mezoturu, Galerija Solnoki, Solnok

2011      42. Prolećna izložba, Galerija Gal Imre, Muzeja u Pesteržebetu, Budimpešta

2011      9+1 Umetnička kolonija, izloćba, Stara Moravica, Srbija

2011      Umetnička kolonija 2011, Solnok, Galerija KERT

2011      7DE KUNSTTRIENNALE VAN TERVUREN Furament 2011, Tervuren, Belgium

2011      Gradska galerija Mezotur/ Dela Umetničke kolonije Mezotur

2011      58. Jesenja izložba u Vašarhelju, Hodmezovašarhely

2011      Jesenj aizložba, Izloćba UK iz Sentandreje, Galerija UK Sentandreja

2011      Dan mađarskog slikartsva, Galerija Malom, Sentandreja

2011      Izložba Fondacije T-ART povodom dana Mađarskog slikartsva, San Marco Galerija, Budimpešta

2011      Osnivačka izloćba Likovnog društva iz Solnoka, Dalerija u Solnoku

2011      Praznik 2011, UK Solnok Galerija, Solnok

2011      Rabindranath Tagore 150, Kulturni centar Indije, Budimpešta

2012      Rabindranath Tagore 150, ELTE BTK Goljavar, Budimpešta

2012      Art Indulge, International Centre Goa

2012      Art Indulge, Wold Trade Centre, Mumbai

2012      Art Indulge, Mađarski kulturni centar, Delhi

2012      Izložba međ. Umetničke kolonije Zmajevo, Srbija

2012      Umetnička kolonija 2012, Solnok Galerija KERT, Solnok

2012      Slika-prostor-slika, izložba Izložba Međ. Likovnog simpozijuma XI Art Camp, Jasberenj

2012      Dan Mađarskog slikarstva, Nacionalna galerija, Budimpešta

2012      „ITT” Articum Likovni bijenale – izloćba Umetničkog društva iz Solnoka, Galerija Solnok, Solnok

2013      Art Junction, The Lalit, Delhi, India

2013      44. Prolećn aizložba, Gal Imre galerija Pešteržebet, Budimpešta

2013      111 godišnjica UK Solnok, Minerva, Koložvar, Rumunija

2013      K.E.R.T., Galerija IX-XI, izložba UK Solnok i grupe KERT, Budimpešta

2013      11 godina, UK Solnok, galerija KERT Solnok

2013      La Neuville en Hez, Francuska

2013      Izložba Fondacije T-ART povodom Dana mađarskog slikarstva, Galerija San Marco, Budimpešta

2013      Čuvari, izložba Likovnog društva iz Solnoka, Galerija Solnoki, Solnok

2013      Mrtva priroda, Galerija Čepel, Budimpešta

2013      Praznik 2013, UK Solnok – Galerija Kert, Solnok

2014      Izložba I. CarpArt Meć. Umentičkog kampa, UK Solnok – galerija Kert, Solnok

2014      Umetnička kolonija 2014, UK Solnok – galerija Kert, Solnok

2014      Izložba Likovnog simpozijuma IV. Miszla Art,  Galerija Jožefvaroš, Budimpešta

2014      Slikarski svetovi – Umetnička kuća Csontváry, Galerija B32, Budimpešta

2014      Terminal dvorac, Dvorac Turai, Tura

2014      Izložba stipendista NKA, Bazar u tvrđavi, Budimpešta

2014                      Očekujući svetlost,  UK Solnok – galerija Kert, Solnok

2015      Prolećna izložba, Gal Imre galerija Pesteržebet, Budimpešta

2015      Duh mesta – UK Solnok 2015, Galerija MANK, Sentandreja

2015      Umetnička kolonija u Bačkoj Topoli, Gradska galerija Topola, Srbija

2015      Preko dve granice, izložba vojvođanskih umetnika, Limes Galerija, Komarno, Slovačka

2015      Ostjae među nama, uspomen ana Margitu Agotha, UK Solnok – galerija Kert, Solnok

2015      Izložba međ. Simpozijuma XIV. Art Camp, Jasberenj

2015      Akcijono slikarstvo, Izloćba u hodniku – Prolaz u svet stvaralaca, Gradks galerija, Sigetsentmikloš

2015      Izložba 25 godina T-ART Fondacije, San Marco Galerija, Budimpešta

2015      Svetlost, Galerija B32, Budimpešta

2015      Živo mađarsko slikarstvo, Balna, Budimpešta

2015      Reflex, godišnja velika izložba Likovnog društva u Solnoku, Galerija Solnoki, Solnok

2015      Praznik 2015, UK Solnok – galerija Kert, Solnok

2016      Homo et natura, jubilarna izložba Likovne kolonije u Mezoturu koja slavi 35 godišnje postojanje, Aba-Novák Agóra Galerija, Szolnok

2016      Prolećna izložba, Muzej u Pešteržebetu, Galerija Gaál Imre, Budimpešta

2016      2016 Umetnička kolonija, UK Solnok – galerija Kert, Solnok

2016      Izložba umetničke kolonije iz Mezotura, Gradska galerija, Mezotur

 

 

 

Nagrade:

2011                                     Nagrada Kaposvári Gyula, Nagrada grada Solnoka u oblasti kulture

2007-2013           NKA Stipendija

2015                                      Nagrada Supka Magdolna

 

 

Dela u javnim zbirkama:

 

Gradski muzej, Senta

Gradski muzej, Bečej

Gradska galerija, Bačka Topola

Zbirka Umetničkog društva u Solnoku

Muzej Damjanich Janos, Solnok

Gradska galerija Vidovszky Béla, Đomaendrod

Zborka umetničke kolonije 9+1 iz Stare Moravice

Pečuj, Gradska galerija

Likovna javna fondacija Mezotura

Fondacija T-Art

Nacionalni istorijski spomen park Opustaser

Art Indulge Foundation, India

Gradsk auprava Solnokl

Muzej u Pešteržebetu

 

 

 

Bibliogrfija:

 

Dömötör János: A Zentai csata a Zentai Képtárban. Híd, 1997/12.

Kovačev Ninkov Olga: Zentai arcképek, festmények, szobrok, grafikák / Senćanski portreti slike, skulpture, grafike 1989-1997, Zenta / Senta, 1997.

Magyar Szó. 1981. jan. 9. Írta: Dobosi Irén

Képes Ifjúság. 1985. nov. 15.

Magyar Szó. Megtalálni a középutat. Írta: Sok Kornélia. 1986. dec. 5. p.11.

Magyar Szó. Csak az ember és semmi más. Írta: Náray Éva. p.14.1989.ápr.5.

Szarajevo. 1990. okt.

Nord Magazin. 1991. Nr.2 Márz/April. p. 48-53. Hamburg

Tiszavidék. 1993. márc. 23. p.4.

9+1 Ómoravica 1978-2000 Kat., Moravica, 2000

Balázs Arth Valéria: Verebes György, KMML, 3. k.Bp.,2001

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon.

Az új évezred kihívásai. Uoči novog milenijuma. A Jugoszláviai Magyar Művelődési. Társaság IV. tematikus kiállítása /. IV.tematska izložba Družtva za mađarsku kulturu u Jugoslaviji. Kat., 2001.

Kovacsev Ninkov Olga: A vajdasági magyar könyvillusztráció 1918-2000. („Az elsüllyedt jelek” I. A 20.századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig, Bp.,2003)

25 éves az Ómoravicai 9+1 Művésztelep 25 godina Umetničke kolonije 9+1 u Staroj Moravici. Kat. (2003)

9+1  Ómoravica 2003-2004. Kat.,2004

Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon, p. 640-641., szerk: Balázs Arth Valéria

Mozgó Világ. 2007. szeptember. 43-44. p.

Új Művészet. 2007. október

Élet és Irodalom. 2007. 39. szám.

Várhely. 2007. 3-4. 108. p.

Új kép. 2008. június. 3-5. p.

Panoptikum. Írta: Léphaft Pál. Magyar Szó. 2008. szeptember 20-21. 20. p.

Arcok és kezek moll hangzatban. Írta: Gruik Ibolya. Magyar Szó. 2008. szeptember. 27.

Nyx fedetlen nyakának íve. Írta: Léphaft Pál. Magyar Szó. 2008. október 27.

Magyar Hírlap. 2008. október 17. 9. p.

Balázs Attila:Titánok földjén (avagy csodálata azoknak, kik mertek festővé lenni). Eső – Irodalmi lap, 2009. ősz. 104. p.

Gruik Ibolya: Alvó titánok. Magyar Szó. Új könyv. 2009. május 16.

Samu Kornélia: Alvó titánok. Magyar Szó. 2009. november 9.

Valkay Zoltán: Képek és szobrok villannak pásztortűz gyanánt. Magyar Szó. 2009. november 14.

Sinkovits Péter: Alvó titánok. Magyar Szó. Üveggolyó. 2009. december 21.

Szabó Palócz Attila: Bölcs titánok megtisztulásáról. Magyar Hírlap. 2010. január 2. 15. p.

Feledy Balázs: Lélekfestmények. Vas Népe. 2012. szeptember 8.

 

 

 

Vitraž:

 

Xavéri Szent Ferenc kápolna, Szolnok

 

 

Publikacije:

 

Trafikok. Eső – Irodalmi lap,  2008. nyár

Az ég vize. Eső – Irodalmi lap, 2009. ősz. 58. p.

A város, a hősök és három király. Sváby Lajos rajzaihoz. Eső – Irodalmi lap. 2009. tél

Pont, most. Eső – Irodalmi lap. Palkó Tibor rajzaihoz. Eső – Irodalmi lap. 2010. tavasz

Wie geht’s, vigéc? Eső – Irodalmi lap. 2010. nyár

A csoda helye. Eső – Irodalmi lap. 2010. tél

Ilyen egyszerű. Eső – Irodalmi lap. 2011. tavasz 96. p.

A rajzoló. Eső– Irodalmi lap. 2011. nyár 85. p.

Amit kell, és amit nem kell mondani. (Csurgai Ferenc művészetéről) . Eső– Irodalmi lap. 2011. ősz 86. p.

Sapkáról, sálról és lefényképezésről (Háy János Háyland című könyvéhez). Eső– Irodalmi lap. 2011. tél

Küszöbön innen és túl. (Pogány Gábor Benő szobrairól). Eső-Irodalmi lap. 2012. ősz

Három korty. Eső– Irodalmi lap. 2012. tél

 

 

 

 

Umetničke kolonije:

Umetnička kolonija Bačka Topola

Umetnička kolonija Stara Moravica

Umetnička kolonija Senta

Umetnička kolonija Stari Bečej

Art Camp Međunarodna umetnička kolonija

Umetnička kolonija Mezotur

Umetnička kolonija Miszla Art

 

 

Dizajn knjiga, ilustracije:

 

Eszmélet – korice, 1987.

Új Symposion.1989/11-12. p. 28.,32., korice 3.

Magyar Szó. 1992. okt. 31. p.11.

Magyar orvos. 1994. május. korice

Verebes Ernő: Griff. Fórum, Újvidék, 1998.

Verebes Ernő: De hol van itt villamos? Fórum, Újvidék, 2002.

Verebes Ernő: Magzatlégzés. Zetna, 2005.

Móricz nyomában Zagyvarékason. Zagyvarékasi Önkormányzat kiadványa, 2005.

Eső-Irodalmi lap. 2005. ősz

Fekete J. József: Teremtett világok. Zetna, 2006.

Verebes Ernő: Árnyak a tetőtérben. Zetna, 2007.

Eső–Irodalmi lap. 2008. nyár

Eső–Irodalmi lap. 2009. ősz

Eső-arculatterv. 2010.

Verebes Ernő: Előbb még örök. Zetna, 2010.

Jenei Gyula: Az időben rend van, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2011.

Jenei Gyula: Ívek és törések. Eső Könyvek, Szolnok, 2011.

Műhely Kulturális Folyóirat. 2011. XXXIV.évf., 5-6 szám.

Eső–Irodalmi lap. 2012. tél

Eső–Irodalmi lap. 2015. nyár

Verebes Ernő: External, Zetna, 2015.

 

 

Scenografije:

 

Slavomir Mrozek: Rendőrség, 1997, Novosadsko pozorište, r.: Hernyák György

Verebes Ernő: Sardaffass, a hímboszorkány, 2000, Zsámbék, Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház, r.: Vidnyánszky Attila

Gogol: Őrült naplója. 2010. Szigligeti Színház, Szolnok, r.: Kiss József

 

 

Muzika za pozorišni komad:

 

Sybille Berg: Helge élete, Kecskeméti Katona József Színház, r.: Tóth Miklós

 

 

Muzička dela na nosačima zvuka:

 

Vadsanzon: Hosszú lépés. © Premier Art Records, 1998

Cabaret Medrano: Éjszakai járat. Szerzői Kiadás, 2007

Cabaret Medrano: Ez mind nem volt. Narrator records. 2010

 

 

Dizajn enterijera:

 

Korcsma Piszkos Fredhez étterem – 1990,  Budapest, VII  Osváth u.

Black & White club – 1991,  Budapest,  VII  Akácfa u.

Old Man’s pub – 1994,  Budapest,  VII  Akácfa u.

Petroleum café – 2004,  Kistelek

Kanyar söröző, klub – 2006,  Mezőkomárom

Megosztás

Vélemény, hozzászólás?